Terms

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af  Preorder Vinylplader hospå Catchthebreeze.dk.

Firma:

Slowburnmusic
Chr. Petersensvej 102
8300 Odder
Denmark
CVR: 42940631
Email: contact@catchthebreeze.dk
 

Betaling og levering

Vi modtager betaling med VISA/Dankort, VISA, og Mastercard. Beløbet for preorder trækkes, når der afgives bestilling.

Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen skal tillægges prisen for fragt. Du vælger fragt i slutningen af bestillingsforløbet. Vi leverer via GLS.

Alle pre-order ordrer leveres primo august 2022. Herefter er der 2-3 dages levering i Danmark; og 8-14 dages levering i udlandet.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du får varen i fysisk besiddelse.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du bryder emballagen.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du sener en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder på contact@catchthebreeze.dk.

Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give besked om, at du fortryder. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af varen og returomkostninger

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende varen uden unødig forsinkelse og senest 8 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 8 dage. Du kan ikke returnere uden omdeling, eller til en pakkeshop.

Du skal selv betale for returnering af varen. 

Tilbagebetaling af pengene

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig svarende til den pris, du betalte for varen/varerne, samt eventuelle leveringsomkostninger. 

Vi tilbageholder tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur. Pengene returneres til den betalingsmetode, som du har brugt til den oprindelige ordre. 

Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på. Hvis varen har været taget i brug, altså at pladen har været afspillet, frafalder returretten.

Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track & trace nummer.

Reklamation – Hvis der er noget galt med varen

Hvis der er en mangel ved varen, f.eks. en materiale- eller fabrikationsfejl, finder købelovens regler anvendelse. Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at kontakte os på contact@catchthebreeze.dk. Du skal i dette tilfælde kunne bevise, at skaden har været der, allerede inden du modtog varen, og dermed hele tiden har eksisteret.

Hvis reklamationen er berettiget, forbeholder vi os ret til i første omgang at ombytte varen, medmindre andet aftales. Kan ombytning ikke ske inden rimelig tid, kan du få pengene tilbage. 

Hvis reklamationen ikke anses som berettiget, vil alle fragtomkostninger i reklamationssagen blive pålagt kunden.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (link)

EU-Kommissionens onlineklageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse contact@catchthebreeze.dk.